Добре дошли > Нашата дейност > Консултации > Продажбени консултации > Маркетинг

Маркетинг

Капацитетните възможности за масово производство, масовите пазари за консумация и купувачите, отдалечени от производителите, са предпоставка маркетингът да стане алтенатива на продажбите "лице в лице" между производителите и техните клиенти.

Маркетингът открива от какво хората се нуждаят или какво желаят и дали то може да бъде произведено, разпределено и продадено с печалба.

Предмет на маркетинга са желанията и нуждите на хората. Между нужди и желания трябва да се прави разлика. Нуждите са за храна, облекло и подслон. С развитието на обществото се увеличават и нуждите. Желанията обаче се отнасят до стоки и услуги, които могат да бъдат търсени едва след като вече са били създадени. Много от сегашните стоки, като цветна телевизия, хай-фи техника, специални хранителни продукти или климатични инсталации, пораждат потребности едва след като са се появили.

С развитието на масовото производство, появата на нови продукти и нарастването на жизнените стандарти в света, възникват и нови маркетингови техники. Твърде често продукти, които са успели на пазар в една страна, се пускат за продажба на различен пазар в друга страна, с очакване за същия успех и в много случай ефектът е отрицателен.

Това се дължи на факта, че всяка страна си има свойте специфични особености, зависещи от многобройни фактори - манталитет, традиции, модни течения и пр. Преди да се навлезе в нов пазар, той трябва да се проучи, да се открие какво точно се изисква за задоволяване на търсенето. По този начин се гарантират продажбите, които са най-прекият път към успеха.

Маркетингът на съответния пазар дава възможност да се предприеме възможно най-подходящата рекламна стретегия за навлизането на конкретния продукт.


За повече информация моля свържете се с нас!