Добре дошли > Нашата дейност > Консултации > Продажбени консултации > Реклама

Реклама

Рекламата е елемент от маркетинговата структура, но тя се използва и от отделни личности, и от нетърговски организации, чиято дейност не изисква маркетинг. Това е човешка дейност, упражнявана от векове, дълго преди появата на модерния маркетинг.

Рекламата предава информация с цел да бъде продадена стока или услуга - това е най-простото определение. Табелката с името на улица също предава информация, но не е реклама, тъй като не се опитва да продаде нищо.

Целта на рекламата е да убеди хората да купят. Следователно рекламното послание е пречупено през призмата на целта, която преследва - да продаде.

Голямото предимство и роля на рекламата е, че тя довежда своето съобщение до широк кръг хора, които рекламодателят не познава или не може да срещне, и които са разпръснати в града, региона, страната или в света.

Именно този ефект на разпръскване във всички посоки е особено ценен. Въпреки, че разходите за реклама са високи, една удачно проведена рекламна кампания, може да се окаже най-ефтиният начин за достигане на пазара. Рекламата е скъпа само, когато не успее да генерира продажби.

Оттук е важно да се разбере, че разходите за реклама са функция на постигнатите резултати. Ако за реклама са похарчени хиляди, а резултатите се изчисляват в милиони, явно е, че рекламата е ефтина - всъщност се оказва доходоносна инвестиция. Ако тя не постигне такъв резултат, без съмнение е скъпа, дори разхищение на пари. Ето защо е неправилно да се твърди, че едно рекламно средство е скъпо, като се изхожда единствено от високата му тарифа.

Основната цел на рекламата е да информира хората, че дадена стока е пусната в обръщение. Без нея човек не би могъл да знае, че стоката съществува, още по-малко - къде може да я намери, какви са нейните качества и цена.

Рекламата е реален разход за всяка компания и съвсем логично е да се предположи, че този разход се включва в ценообразуването на стоката. На практика, с покупката на дадена стока, купувачът заплаща и нейната реклама.

Рекламата дава възможност на хората да научат, да запомнят, а след това да се доверят на познатото име. При промоция на компания или търговска марка, рекламодателят залага репутацията си на карта. Това определя голямата социална стойност на рекламата. По принцип на рекламираните стоки може да се гласува доверие. Поемайки своята отговорност, рекламодателят остава открит за всякакви критики. Безрасъдно е той да рискува своята репутация, като лансира лъжливи твърдения. Етиката се превръща в икономически фактор, тъй като е по-изгодно да бъдеш честен.

Авторът на рекламна публикация трябва да се стреми да предаде по един лесно разбираем начин информацията за продаваните стоки.


За повече информация моля свържете се с нас!