Добре дошли > Публикации > Факти и реално състояние в България на проблема за избор на конвенционални или с изпреварващо действие мълниеприемници

Факти и реално състояние в България на проблема за избор на конвенционални или с изпреварващо действие мълниеприемници

Проф. д.т.н. Стефан Илиев /1928 - 2021/, РОСТИ ЕООД
Външната мълниезащита е задължителна за изграждане към всеки обект - сграда, външни съоръжения и открити пространства с жилищно, обществено и производствено предназначение.


Действащи понастоящем норми в България


С приемането на Европейските норми България трябва, най-късно до 01.02.2009 г. да хармонизира и отстрани противоречията на националните спрямо Европейските норми.


Факти, имащи значение към проблема мълниезащита


Обобщение

Изложените данни отразяват оценката и решенията на световно водещи, авторитетни институции за нормативното регулиране на мълниезащитните проблеми.

Некоректно е търсенето на обосновка за различие в тълкуванието на международно приетата равнозначност за "норма" и "стандарт".

Хармонизиране на националните ни норми (стандарти) трябва да стане реалност преди крайния срок 01.02.2009 г. Инициативата е в Българския Институт за Стандартизация и съответно отговорното министерство.

Отговорността за избор на мълниеприемници не следва да се решава на ниво проектантски и строителни фирми.