Добре дошли > Публикации > Около 25-30% от повредите в електрониката се причиняват от импулсни пренапрежения

Около 25-30% от повредите в електрониката се причиняват от импулсни пренапрежения

Проф. д.т.н. Стефан Илиев /1928 - 2021/, РОСТИ ЕООД


Съвременните апарати за защита от мълнии са усъвършенствани значително.


– Проф. Илиев, какви са основните причини, изискващи решение на проблема с атмосферните и комутационните импулсни пренапрежения у нас?

– Това са атмосферните условия, свързани със значителна мълниеактивност, електронизацията, изградената съвременна електроенергийна система и необходимото хармонизиране на нашите норми с тези на ЕС (EN 62305, 1-4, 2006).

– Защо проблемът за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения понастоящем стана толкова актуален?

– Наред с големите възможности, които създаде електронизацията в реализирането на най-нови и перспективни технологии в развитието на промишлеността, комуникациите и обществения живот, всяка повреда в електронните елементи води до материални щети, често до огромни загуби и жертви. По данни на международни застрахователни организации само от атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения повредите в електронните устройства възлизат на около 25-30% от причините за повреди изобщо.

– Какви са новите възможности, които характеризират съвременните защитни апарати срещу атмосферни и комутационни пренапрежения?

– През последните години значително бяха усъвършенствани конструктивно и експлоатационно съвременните защитни апарати: предлага се модулно изпълнение, сигнализация за работоспособността на апарата, многофункционален начин на свързване с проводниковата мрежа. Отпадна и изискването за индуктивност между защитните апарати. Създадоха се и комбинирани апарати, при които гасенето на дъгата е капсуловано, ограничава се и се гаси последващият ток без стопяване на 35А предпазител в линията, отвеждащ ток на мълния до 100кА (10/350µs), осигурена е термодинамична защита на апаратите и др.

Новост във външната мълниезащита е използването на HVI проводници (High-Voltage Isolited® Conductor). Това бе темата и на моя доклад на конференцията с международно участие ТЕЛЕКОМ 2007, която се проведе край гр. Варна преди седмица.

– Какво е уникалното в използването на тези проводници за мълниезащитните системи?

– Мълниеотводите, които отвеждат тока на мълнията към заземителната система, често минават в недопустима близост до тоководните проводници на сградата, което крие опасност за пробив и индуктиране на напрежение. HVI проводникът реализира необходимото, достатъчно за практиката, разделително отстояние s<=0.75м при въздух и s<=1.5м при зид. Това създава при проектирането и строителството на мълниезащитната система опростени и по-добри решения, особено във фасадните оформления на сгради, базови станции, покривни конструкции и др. Кабелът HVI е коаксиален, със специална полупроводникова, дебелостенна устойчива обвивка, 19мм² медно жило и външен диаметър 20-23мм. Произвежда се и е патент на немската фирма DEHN+SOEHNE GmbH.

– Потребителите на кои проводникови мрежи са застрашени от повреди и следва да се защитят?

– Статистически данни показват, че около 80% от повредите в електрониката се причиняват от пренапрежения постъпващи през електроснабдителната мрежа и 20% по комуникационната мрежа.

Разговаря
Доротея Стоянова