Добре дошли > Нашата дейност > Консултации > Продажбени консултации > Имидж

Имидж

Имиджът може да бъде само това, което е - благоприятен или не. Имиджът не може да бъде "измислен" или "полиран", макар че би могъл да бъде променен.

Ако в следствие на лоша организация, некачествени продукти или услуги, се оформи отрицателно мнение в обществото, то може да се промени към по-добро, само ако се "заслужи" с по-добра организация, по-качесвени продукти и услуги.

Не може да се претендира, че едно нещо е добро, ако то не е, тъй като измамата рано или късно ще бъде разкрита.

Съществуват няколко вида имидж, които се разглеждат при планирането на пъблик рилейшънс кампаниите:

Имиджът може да се промени, когато се променя политиката или дейността на дадена организация. Той може да се развива, като обществото и хората научават все повече и повече за неговия субект.


За повече информация моля свържете се с нас!